Giải pháp công nghiệp hệ thống

Yêu cầu tư vấn miễn phí

Giải pháp công nghiệp của Viessmann – nguồn cung cấp hơi nước, nhiệt năng, điện năng và năng lượng làm mát tiết kiệm chi phí

Các hệ thống và nhà máy sử dụng năng lượng hiệu suất cao trong hoạt động công nghiệp góp phần quan trọng vào việc giảm lượng khí thải gây ô nhiễm cũng như chi phí vận hành và từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Về mặt này, Viessmann cung cấp giải pháp hệ thống đa dạng giúp đảm bảo cung cấp lên tới 70 tấn hơi nước/giờ, 44 MW nhiệt năng, 530 kWel điện năng và 600 kW năng lượng làm mát một cách tiết kiệm chi phí. Các giải pháp được sáng tạo riêng trên cơ sở năng lượng tích hợp sau khi đánh giá toàn bộ hệ thống tạo ra năng lượng, cấu trúc nguồn cung cấp và mức độ tiêu thụ. Tềm năng cũng như khả năng phối hợp của tất cả các bộ phận trong hệ thống được xác định dựa trên phân tích chuyên sâu tất cả các quy trình. Các dòng sản phẩm của Viessmann được nâng cao chất lượng nhờ các dịch vụ toàn diện từ thiết kế kỹ thuật, vận hành thử đến dịch vụ đi kèm.

Tìm hiểu thêm về các dự án đã triển khai thành công giải pháp công nghiệp của Viessmann. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu về các dự án tham khảo và lọc theo dự án trong ngành công nghiệp.

Sử dụng hydro hiệu suất cao trong các quy trình công nghiệp

Nồi hơi Viessmann Vitomax với trang bị đầu đốt thích hợp cho phép hoạt động lên tới 100% hydro. Điều này cho phép sử dụng hydro – chất vốn là sản phẩm phụ của các quy trình hóa học – góp phần làm tăng hiệu suất tổng thể. Đồng thời, có thể giảm lượng khí thải CO2 gây ảnh hưởng đến khí hậu.

Dòng sản phẩm

Giải pháp hiệu suất cao trong hoạt động công nghiệp, cung cấp lên tới 44 MW nhiệt và 70 tấn hơi nước/h.