Chính sách quyền riêng tư

Thông tin chung

Chúng tôi, Viessmann Climate Solutions SE (sau đây gọi là "Vessmann" hoặc "chúng tôi") là thành viên của Carrier Global Corporation, rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Đặc biệt, những quy định này bao gồm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (sau đây gọi là: "GDPR"), Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Tập đoàn Viessmann bao gồm các công ty liên kết với các công ty thành viên của Viessmann Climate Solutions SE. Đây là những công ty mà chúng tôi có quyền kiểm soát. Dữ liệu cá nhân được thu thập dựa vào sự đồng ý của bạn trên trang web của chúng tôi khi sử dụng các ứng dụng, dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết và được xử lý cho mục đích cụ thể. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu để nhận biết cá nhân bạn hoặc dữ liệu khác có liên quan đến bạn.

Cơ quan chịu trách nhiệm/đơn vị kiểm soát dữ liệu theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Đức/GDPR:

Công ty TNHH Viessmann Việt Nam
Lô L16-07, Tầng 16, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi,
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh
Email: info.vietnam@viessmann.com

Quy trình xử lý trong Tập đoàn Viessmann

Thay mặt chúng tôi, Công ty TNHH Viessmann Việt Nam điều hành:

 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH về hoạt động của các trang web và ứng dụng cũng như việc tiếp thị
 • Viessmann IT Service GmbH về hoạt động của các hệ thống phụ trợ

Dữ liệu đã thu thập có thể được xử lý hoặc chuyển giao cho các công ty khác trong Tập đoàn Viessmann nếu:

 • bạn đồng ý một cách rõ ràng sau khi được giải thích ở nơi khác (ví dụ: tham khảo trong biểu mẫu yêu cầu),
 • đây là điều cần thiết cho mục đích cụ thể và sự phân công lao động trong Tập đoàn Viessmann; các thỏa thuận hợp đồng tương ứng đã được ký kết trong Tập đoàn Viessmann cho mục đích này,
 • bên chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu dưới dạng giả danh và đảm bảo rằng công ty được ủy quyền sẽ không thể hủy bỏ giả danh dữ liệu này hoặc
 • cơ quan chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu dưới dạng ẩn danh và dữ liệu được lưu trữ theo cách này không còn là đối tượng của các quy định bảo vệ dữ liệu.

Chuyển sang quốc gia thứ ba

Các công ty thuộc Tập đoàn Viessmann xử lý/chuyển giao dữ liệu do bạn cung cấp tại các địa điểm ở Đức, Liên minh Châu Âu và các quốc gia thứ ba (bao gồm cả Hoa Kỳ) có cấp độ bảo vệ dữ liệu theo Điều 45 của GDPR hoặc đưa ra các cam kết phù hợp theo Điều 46 của GDPR.

Phạm vi của tuyên bố bảo vệ dữ liệu

Tuyên bố dưới đây cung cấp thông tin tổng quan về cách chúng tôi đảm bảo bảo vệ dữ liệu, loại dữ liệu được thu thập, mục đích xử lý và cơ sở pháp lý. Về nguyên tắc, tuyên bố này áp dụng cho tất cả các trang web và ứng dụng mà Viessmann chịu trách nhiệm. Nếu các trang web và ứng dụng của Viessmann thực hiện khác các nguyên tắc xử lý dữ liệu này hoặc bổ sung nguyên tắc của riêng mình, thì điều này sẽ được nêu rõ một cách phù hợp trên các trang web hoặc ứng dụng tương ứng.

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm năm phần:

 • Phần đầu tiên (quy định đối với người dùng là cá nhân) áp dụng cho người dùng là cá nhân sử dụng các dịch vụ của Viessmann.
 • Phần thứ hai (quy định đối với người dùng là doanh nghiệp) áp dụng cho người dùng là doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ của Viessmann.
 • Phần thứ ba (thông tin chung và quy định đối với trang web và ứng dụng của Viessmann) áp dụng cho tất cả người dùng sử dụng dịch vụ hoặc trang web và ứng dụng của Viessmann.
 • Phần thứ tư (thông tin về quyền của chủ thể dữ liệu) áp dụng cho tất cả người dùng có dữ liệu là đối tượng của luật bảo vệ dữ liệu nhưng không phải là pháp nhân.
 • Hơn nữa, các trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của các nhà cung cấp khác không nằm trong phạm vi áp dụng của tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

II. Quy định đối với người dùng là doanh nghiệp

Phần này của quy định bảo vệ dữ liệu chỉ áp dụng cho người dùng là doanh nghiệp như doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp công nghiệp, chính quyền thành phố, nhà quy hoạch, kiến trúc sư, v.v. và chỉ trong phạm vi những người này cung cấp dữ liệu cá nhân của người liên hệ cho mục đích ký kết và thực hiện hợp đồng theo Điều 6(1)(b) của GDPR trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân được Viessmann thu thập và xử lý cho các mục đích sau:

 • Là trung gian xử lý yêu cầu của khách hàng
 • Là trung gian xử lý cho khách hàng có yêu cầu
 • Hiển thị trong danh mục đối tác chuyên gia của Viessmann

Theo như dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đó để giải đáp thắc mắc của bạn, xử lý các hợp đồng đã ký kết với bạn, quản lý kỹ thuật, hoạt động đăng nhập và các dịch vụ được cung cấp trên các trang Internet hoặc ứng dụng tương ứng.

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ sẽ bị xóa nếu bạn rút lại sự đồng ý đối với việc lưu trữ dữ liệu đó, nếu dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hoặc nếu việc lưu trữ dữ liệu đó là không thể chấp nhận vì các lý do pháp lý khác. Vui lòng liên hệ info.vietnam@viessmann.com. Khi đó, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa, hoặc nếu vẫn cần thiết cho mục đích kế toán và thanh toán thì dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ cho các mục đích này.

Đối với dữ liệu cá nhân bổ sung được xử lý trong bối cảnh giao hàng và thực hiện các sản phẩm, dịch vụ theo Điều 6(1)(b), các quy định về bảo vệ dữ liệu trong điều khoản và điều kiện bán hàng chung tương ứng sẽ được áp dụng.

III. Thông tin chung và quy định đối với các trang web và ứng dụng của Viessmann

Các quy định này sẽ áp dụng cùng với quy định đối với người dùng là cá nhân và quy định đối với người dùng là doanh nghiệp sử dụng các trang web và ứng dụng của Viessmann. Một số ứng dụng của chúng tôi có tuyên bố bảo vệ dữ liệu bổ sung riêng.

Xử lý dữ liệu khi bạn truy cập trang Internet và sử dụng ứng dụng của chúng tôi

Viessmann tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong các tệp nhật ký máy chủ mà trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn truyền cho chúng tôi. Viessmann không thể gán dữ liệu này cho từng cá nhân.

Dữ liệu này không được gộp với các nguồn dữ liệu khác. Các nguồn này bao gồm:

 • Loại/phiên bản trình duyệt
 • Hệ điều hành được sử dụng
 • URL người giới thiệu (trang đã truy cập trước đó)
 • Tên máy chủ của máy tính truy cập (địa chỉ IP v4 và v6)
 • Thời gian yêu cầu máy chủ

Địa chỉ IP là thông tin nhận dạng máy tính hợp lệ trên toàn cầu tại thời điểm cấp phát bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet. Ở dạng phổ biến nhất hiện nay (IPv4), địa chỉ IP gồm bốn khối chữ số được ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Trong phần lớn trường hợp, với tư cách là người dùng cá nhân, bạn sẽ không sử dụng địa chỉ IP cố định vì địa chỉ này chỉ được nhà cung cấp chỉ định tạm thời cho bạn ("địa chỉ IP động"). Với các địa chỉ IP được chỉ định vĩnh viễn ("địa chỉ IP tĩnh"), việc gán dữ liệu người dùng rõ ràng thông qua tính năng này về mặt kỹ thuật là khá đơn giản.

Dữ liệu nêu trên sẽ được chúng tôi xử lý cho các mục đích sau:

 • Đảm bảo kết nối thông suốt đến trang web
 • Đảm bảo sử dụng thuận tiện trang web nói trên
 • Đánh giá tính bảo mật của hệ thống và tính ổn định của hệ thống
 • Cho các mục đích quản lý và thống kê khác

Dữ liệu cá nhân của các tệp nhật ký máy chủ được xử lý theo Điều 6(1)(f) của GDPR. Sự ủy quyền này cho phép xử lý dữ liệu cá nhân vì "lợi ích chính đáng" của người chịu trách nhiệm, với điều kiện là các quyền cơ bản, quyền tự do hoặc lợi ích của bạn không được ưu tiên áp dụng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi nằm ở việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị cũng như khả năng phát hiện và theo dõi hành vi hack. Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu này bất kỳ lúc nào nếu có lý do liên quan đến tình huống cụ thể và những lý do phản đối việc xử lý dữ liệu. Tất cả những gì bạn cần làm là gửi e-mail đến cán bộ bảo vệ dữ liệu, info.vietnam@viessmann.com. Lợi ích chính đáng của chúng tôi xuất phát từ các mục đích thu thập dữ liệu được liệt kê ở trên. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không sử dụng dữ liệu thu thập được cho mục đích đưa ra kết luận về cá nhân bạn.

Các tệp nhật ký máy chủ chứa dữ liệu trên sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày hoặc được ẩn danh nếu được sử dụng cho mục đích thống kê. Chúng tôi có quyền lưu trữ tệp nhật ký máy chủ lâu hơn nếu có các dữ kiện có thể khiến chúng tôi cho rằng đã xảy ra truy cập trái phép (ví dụ như cố gắng tấn công hoặc tấn công DDOS).

Xử lý dữ liệu khi truy cập vào các trang web và ứng dụng của chúng tôi - "Tài khoản Viessmann"

Viessmann sử dụng hệ thống quản lý định danh và truy cập ("IAM") trung tâm cùng các chức năng đăng nhập thông thường (ví dụ: ID và mật khẩu người dùng) để cấp, thay đổi và xóa quyền truy cập cũng như ủy quyền truy cập vào các trang web và ứng dụng không công khai hoặc không thể sử dụng miễn phí. Vì mục đích này, dữ liệu cá nhân của bạn sau đây sẽ được xử lý:

 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu
 • Trang web/ứng dụng được sử dụng có dấu thời gian gần nhất
 • (Các) vai trò người dùng
 • Dấu thời gian của lần đăng nhập thành công gần nhất
 • Tên, họ và các dữ liệu khác (tùy thuộc vào trang web/ứng dụng được sử dụng)
 • Số di động/số điện thoại (để xác thực 2 yếu tố)

Chúng tôi xử lý dữ liệu trên cho các mục đích sau:

 • Tạo "Tài khoản Viessmann"
 • Tạo và quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng và trang web
 • Tạo và quản lý quyền truy cập dựa trên vai trò trong các ứng dụng và trang web
 • Kiểm tra và hiển thị các ủy quyền bởi/cho các bộ phận chịu trách nhiệm tương ứng đối với từng trang web và ứng dụng tại Viessmann
 • Đưa thông tin lên trang web và ứng dụng được sử dụng (ví dụ: các thay đổi, thông báo lỗi, cải tiến, v.v.)
 • Tạo và sử dụng các số liệu tổng hợp quan trọng (“ẩn danh”) về tình trạng sử dụng các trang web và ứng dụng 

Tùy thuộc vào trang web hoặc ứng dụng được sử dụng, quyền xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được cấp vì những lý do dưới đây

 • Việc thực hiện hợp đồng với bạn theo Điều 6(1)(b) của GDPR mà nội dung hợp đồng cũng bao gồm việc sử dụng các trang web hoặc ứng dụng của Viessmann, 
 • sự đồng ý của bạn theo Điều 6(1)(a) của GDPR nếu bạn được hỏi rõ ràng về vấn đề này hoặc 
 • lợi ích chính đáng của chúng tôi theo Điều 6(1)(f) của GDPR. 

Quyền được đề cập cuối cùng cho phép xử lý dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ "lợi ích chính đáng" của đơn vị kiểm soát, với điều kiện là các quyền cơ bản, quyền tự do hoặc lợi ích của bạn không được ưu tiên áp dụng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là có thể quản lý một cách hiệu quả việc truy cập và quyền truy cập, đồng thời bảo vệ các trang web và ứng dụng cũng như dữ liệu được xử lý tại đó khỏi bị sử dụng trái phép (ví dụ: tiết lộ, sửa đổi, xóa). Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu này bất kỳ lúc nào nếu có lý do liên quan đến tình huống cụ thể mâu thuẫn với việc xử lý dữ liệu. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi e-mail cho cán bộ bảo vệ dữ liệu là đủ. Trước khi quyết định phản đối, vui lòng kiểm tra xem bạn có thể tự xóa tài khoản người dùng hay không. Một số vai trò người dùng, đặc biệt là những vai trò dựa trên sự đồng ý, cũng cho phép bạn tự xóa dữ liệu cá nhân của mình như một tính năng tự phục vụ. 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không sử dụng dữ liệu thu thập được cho mục đích đưa ra kết luận thêm về cá nhân bạn hoặc tạo hồ sơ.

Dữ liệu nêu trên sẽ tự động bị xóa hoặc, trong trường hợp được sử dụng cho mục đích thống kê, dữ liệu sẽ được ẩn danh nếu tài khoản người dùng của bạn không hoạt động quá 360 ngày (dấu thời gian lần đăng nhập thành công hoặc sử dụng trang web/ứng dụng gần đây nhất). Bạn sẽ nhận được thông tin tương ứng từ chúng tôi trước khi khoảng thời gian này hết hạn. Chúng tôi có quyền lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian lâu hơn nếu điều này xuất phát từ lý do pháp lý hoặc hợp đồng hoặc có dữ kiện khiến chúng tôi cho rằng đã xảy ra truy cập trái phép.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này chỉ áp dụng cho các trang web và ứng dụng của Viessmann. Các trang web và ứng dụng này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này không áp dụng cho cho những trang web đó. Nếu bạn rời trang web và ứng dụng của Viessmann để truy cập dịch vụ của nhà cung cấp bên thứ ba, bạn nên đọc kỹ tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp này.

Thông tin về cookie và việc sử dụng công cụ phân tích

Việc xử lý dữ liệu cá nhân qua cookie và công cụ phân tích (Google Analytics và Google Tag Manager, Google Adwords, AT Internet, Conversion Tracking, Cookies của bên thứ ba, Công nghệ nhắm mục tiêu lại, Google Remarketing, Facebook Remarketing và Inspectlet) tuân theo Điều 6(1)(f) của GDPR. Sự ủy quyền này cho phép xử lý dữ liệu cá nhân vì "lợi ích chính đáng" của người chịu trách nhiệm, với điều kiện là các quyền cơ bản, quyền tự do hoặc lợi ích của bạn không được ưu tiên áp dụng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi gồm:

 • i) phân tích tình trạng sử dụng trang web và
 • ii) hiển thị quảng cáo nhắm đối tượng cho từng cá nhân và phân tích thống kê hiệu quả quảng cáo (ví dụ: xác định số lượt nhấp chuột vào biểu ngữ quảng cáo dẫn tới quyết định mua hàng tại trang web).

Viessmann sử dụng cookie ở một số vị trí trên trang web và ứng dụng của mình. Cookie giúp cho trang web trở nên thân thiện, hiệu quả và an toàn hơn với người dùng hơn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính và được trình duyệt của bạn lưu lại. Hầu hết cookie chúng tôi sử dụng là "cookie phiên làm việc", sẽ tự động bị xóa vào khi kết thúc lượt truy cập. Cookie không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính của bạn và không chứa bất kỳ vi-rút nào.

Viessmann cũng sử dụng các công cụ phân tích cho mục đích này như Web Trends hoặc Google Tag Manager (Firebase). Dữ liệu được cung cấp và sử dụng sẽ được thu thập và lưu trữ dưới dạng ẩn danh hoàn toàn. Dữ liệu này cũng có thể được lưu trữ bên ngoài lãnh thổ Liên minh Châu Âu.

Khi triển khai, sử dụng các công cụ phân tích và công nghệ theo dõi, chúng tôi ẩn danh dữ liệu cá nhân một cách nhanh nhất có thể từ phía nhà cung cấp, theo quy định của các hợp đồng cụ thể hoặc trong phạm vi sử dụng lần đầu tiên, để các công nghệ được liệt kê dưới đây không thể thực hiện quyền biết thông tin về bạn.

Cookie của bên thứ ba

Viessmann kết hợp với một số đối tác quảng cáo giúp cho trải nghiệm Internet và trải nghiệm trang web của bạn trở nên thú vị hơn. Vì lý do này, cookie từ các công ty đối tác cũng sẽ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập các trang web. Đây là những cookie tạm thời/vĩnh viễn sẽ tự động bị xóa sau thời gian quy định. Những cookie tạm thời/vĩnh viễn này (thời hạn từ 14 ngày đến 10 năm) được lưu trữ trên ổ cứng của bạn và sẽ tự xóa sau thời gian quy định. Cookie của các công ty đối tác cũng chỉ chứa dữ liệu giả danh, thậm chí thường là dữ liệu ẩn danh. Ví dụ cho dữ liệu này bao gồm dữ liệu về sản phẩm bạn đã xem, sản phẩm đã được mua, sản phẩm được tìm kiếm, v.v.

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi thu thập thông tin về các trang bạn đã truy cập trước đó hoặc các sản phẩm bạn quan tâm, để có thể hiển thị quảng cáo phù hợp nhất với mối quan tâm của bạn. Dữ liệu giả danh này sẽ không bao giờ được kết hợp với dữ liệu cá nhân của bạn. Mục đích duy nhất của dữ liệu này là cho phép các đối tác quảng cáo tiếp cận bạn bằng quảng cáo mà bạn có thể thực sự quan tâm.

Công nghệ nhắm mục tiêu lại

Các trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ nhắm mục tiêu lại. Chúng tôi sử dụng công nghệ này nhằm khiến trang web hấp dẫn hơn đối với bạn. Công nghệ này cho phép tiếp cận những người dùng Internet đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi qua quảng cáo trên trang web của đối tác. Chúng tôi tin rằng việc chèn quảng cáo liên quan đến sở thích và phù hợp với từng người thường sẽ khiến cho người dùng Internet cảm thấy thú vị hơn những quảng cáo không quan tâm đến người dùng. Việc chèn các tài liệu quảng cáo này trên các trang của đối tác được thực hiện dựa vào công nghệ cookie và phân tích hành vi trước đó của người dùng. Hình thức quảng cáo này có tính chất giả danh hoàn toàn. Không có hồ sơ người dùng nào được gộp với dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie cũng như thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu người dùng của bạn. Ngoài ra, dữ liệu của bạn còn được lưu trữ trong cookie cả sau khi kết thúc phiên trình duyệt để có thể khôi phục lại vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào trong tương lai bằng cách từ chối chấp nhận cookie trong cài đặt trình duyệt.

Thông tin về thời gian lưu trữ

Dưới đây là thời gian lưu trữ dài nhất có thể có trên thiết bị, được cài đặt khi sử dụng phương pháp lưu trữ cookie và nếu có bất kỳ phương pháp nào khác được sử dụng.

Thời gian lưu trữ cookie tối đa: 1 năm

Dịch vụ

Tiếp thị

Các nhà quảng cáo sử dụng những công nghệ này để tạo ra quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của bạn.

 • Facebook Pixel | SG
 • Google Ads
 • Google Ads Conversion Tracking
 • Google Analytics
 • LinkedIn Insight Tag

Thiết yếu

Cần có các thẻ sau để trang web có thể hoạt động chức năng cơ bản.

 • AT INTERNET
 • Google Tag Manager
 • Nền tảng quản lý sự đồng thuận Usercentrics

Nội dung bên ngoài

Chúng tôi sử dụng nội dung của bên thứ ba. Sự đồng ý đối với các dịch vụ trong danh mục này luôn được yêu cầu trước nội dung thực tế và không được quản lý tập trung thông qua Usercentrics. Dữ liệu dưới đây sẽ chỉ được thu thập/chuyển sau khi có sự đồng ý của bạn.

 • Video trên YouTube
Liên hệ hỗ trợ