Thông tin công ty và thông tin pháp lý

Nhà xuất bản
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Điện thoại: +49 6452 70-0
Fax: +49 6452 70-2780
Email: info@viessmann.com

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Maximilian Viessmann
Ban giám đốc: Thomas Heim, Vanessa Hellwing, TS. Markus Klausner, Frauke von Polier
Registergericht: AG Marburg (Lahn) – HRB 7562 – USt-IdNr.: DE 294 946 574

Các trang web của Viessmann đã được biên soạn vô cùng cẩn trọng. Tuy vậy, Viessmann không thể đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của những thông tin trong đó. Mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại đều được loại trừ, trừ trường hợp cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng do lỗi của Viessmann.

Viessmann có quyền thay đổi nội dung trang web của mình bất cứ khi nào chúng tôi thấy cần thiết mà không cần thông báo trước.

Các trang web của Viessmann chứa liên kết đến các trang web khác. Viessmann không chịu trách nhiệm về chiến lược bảo vệ dữ liệu hoặc nội dung của các trang web này.


Thông tin giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng

Viessmann không tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng và không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Quy tắc đạo đức của nhà cung cấp dịch vụ

Đường dẫn tới Quy tắc đạo đức

Hệ thống tố giác / Chương trình khiếu nại của nhà cung cấp dịch vụ

Để chúng tôi tuân thủ các giá trị của mình, việc tìm hiểu về những hành vi sai trái tiềm tàng và ngăn chặn hành vi đó là tối quan trọng. Bạn có cơ hội tố giác hành vi bất thường bất kỳ lúc nào thông qua Chương trình khiếu nại của nhà cung cấp dịch vụ và các kênh báo cáo khác của chúng tôi (qua điện thoại, e-mail, thư từ, v.v.).

Đường dẫn tới Chương trình khiếu nại của nhà cung cấp dịch vụ

Đặc biệt cảm ơn Rawpixel, Unsplash và Getty Images, plainpicture.com, Pixabay, Shutterstock, istock và Adobe Stock đã cung cấp hình ảnh và đồ họa để minh họa cho trang web.

Bạn muốn cung cấp cho chúng tôi một trang web về chủ đề kinh doanh giải pháp sưởi ấm, khí hậu hoặc hệ thống năng lượng công nghiệp? Hãy dùng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Liên hệ hỗ trợ