Vitocell 120-E

Bình trữ nước nóng

Dùng để dự trữ nước nóng và đun nóng nước sinh hoạt bằng Vitotrans 353, kết hợp với máy bơm nhiệt. 600 và 950 lít.

Kết hợp với máy bơm nhiệt
Hai khoang chứa
Mô-đun nước ngọt Vitotrans 353
Dễ dàng kết hợp với bộ phát nhiệt thứ cấp

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Vitocell 120-E.

Liên hệ với chúng tôi
Kết hợp với máy bơm nhiệt

Bình trữ nước nóng an toàn và đáng tin cậy

Hai khoang chứa

Mô-đun nước ngọt và mạch đun nóng Vitotrans 353

Có phụ kiện là mô-đun nước ngọt Vitotrans 353

Đun nóng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo nguyên lý đun nóng trực tiếp

Kết nối bộ phát nhiệt thứ cấp một cách đơn giản

Mở rộng hệ thống

Thanh đun nước tùy chọn

Có thể trang bị thêm thanh đun nước tùy chọn (phụ kiện)

Mức độ thất thoát nhiệt thấp

Nhờ lớp cách nhiệt toàn diện hiệu quả cao

Vitocell  120-E – bình trữ nước nóng và đun nóng nước sinh hoạt

Dùng để trữ nước nóng và đun nóng nước sinh hoạt bằng Vitotrans 353, kết hợp với máy bơm nhiệt. Thiết bị có hai khoang chứa riêng biệt (khoang trữ nước nóng khoảng 350  lít; khoang mạch đun nước khoảng 250  lít), ống thổi nhiệt và các thiết bị phân tầng khác. Phiên bản đạt tiêu chuẩn DIN 4753.

Chi tiết sản phẩm

 1. Hệ thống nạp và phân phối
 2. Tấm đục lỗ phân tách các khoang chứa
 3. Ống nhiệt với bộ dẫn dòng
 4. Vitotrans 353
 5. Ống hồi nước, khoang trữ nước nóng (máy bơm nhiệt/bộ phát nhiệt bên ngoài)
 6. Ống dẫn nước, khoang trữ nước nóng (máy bơm nhiệt đến ống thổi nhiệt)
 7. Ống dẫn nước, khoang trữ nước nóng (bộ phát nhiệt bên ngoài)
 8. Ống dẫn nước (Vitotrans 353)
 9. Thanh đun nước (phụ kiện)
 10. Ống hồi nước 1 (Vitotrans 353)
 11. Ống hồi nước 2 (Vitotrans 353)
 12. Ống dẫn nước (mạch đun nóng)
 13. Ống hồi nước (mạch đun nóng)/lỗ thoát nước
 14. Ống hồi nước, khoang mạch đun nóng (máy bơm nhiệt)
 15. Ống dẫn nước, khoang mạch đun nóng (máy bơm nhiệt)
Liên hệ hỗ trợ