Phương hướng tiếp cận mục tiêu bền vững của chúng tôi

Chúng tôi đồng sáng tạo không gian sống cho các thế hệ tiếp theo

Phương hướng tiếp cận mục tiêu bền vững được khắc họa rõ nét thông qua mục đích của chúng tôi: Chúng tôi đồng sáng tạo không gian sống cho các thế hệ tiếp theo. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn cam kết thay đổi tích cực, chú trọng vào các giải pháp vì khí hậu và đổi mới đích thực. Lòng hiếu kỳ và dũng cảm khám phá những con đường mới là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

Là một phần trong chiến lược bền vững, chúng tôi áp dụng chiến lược khí hậu chú trọng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không. Điều này đã được công bố trong Báo cáo bền vững năm 2023 của Viessmann. Bạn có thể tải báo cáo từ website của Viessmann Climate Solutions.

Lời hồi đáp của chúng tôi trước biến đổi khí hậu

Trước tình hình biến đổi khí hậu cấp bách, cũng như dựa trên lịch sử đón nhận thay đổi của Viessmann, rõ ràng: chúng ta có thể và cần phải hành động nhiều hơn để mở rộng quy mô các giải pháp sưởi, thông gió và làm mát bền vững cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể và cần phải hành động tích cực hơn để đảm bảo hoạt động bền vững trong tương lai. Chúng ta có thể và cần phải hành động tích cực hơn nhằm đi tiên phong trong hành trình chuyển đổi các hệ thống, hướng tới xây dựng các công trình có lượng phát thải bằng không. Và đó chính là mục tiêu chúng tôi muốn đạt được qua chiến lược khí hậu “LEAP to Net Zero” (ĐỘT PHÁ hướng tới mục tiêu Phát thải bằng không). Chiến lược này được phát triển dựa trên các cơ sở khoa học như Giao thức đo lường khí nhà kính (GHG Protocol) và Sáng kiến mục tiêu dựa trên Cơ sở khoa học.

Ngày nay, mức sử dụng năng lượng trong các tòa nhà của chúng ta chiếm tới 40% lượng phát thải khí nhà kính (GHG) trên toàn cầu. Dân số toàn cầu tăng lên nhanh chóng và hiện đã đạt 8 tỉ người, do đó, đòi hỏi cần có nguồn lực ở dạng năng lượng, vật liệu, nước, thực phẩm và các hàng hóa khác. Vì thế, các hệ thống trong thiên nhiên đang phải chịu áp lực và được tận dụng triệt để; trong khi đó, đô thị hóa tăng cùng nhiều thành phố lớn mọc lên khiến nhu cầu tạo dựng và duy trì tài nguyên tăng cao. Tới năm 2030, dự báo sẽ có 5,5 tỉ người sinh sống tại các đô thị. Rõ ràng là: Lĩnh vực xây dựng nắm giữ một vai trò quan trọng không thể phủ nhận để đảm bảo cơ sở hạ tầng song hành cùng sự phát triển của thế giới. Chúng ta, những người hoạt động trong ngành, cần phải tiến hành chuyển đổi các hệ thống. Và với chiến lược khí hậu “LEAP to Net Zero” của Viessmann, chúng tôi đã tiến bước tiến đầu tiên trong hành trình này.

Chiến lược LEAP to Net Zero của chúng tôi

LEAP là một kế hoạch đầy tham vọng nhằm điều chỉnh hành động của chúng tôi sao cho phù hợp với mục tiêu khí hậu toàn cầu. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột: Đột phá (Leap), Tiếp sức mạnh (Empower), Ủng hộ (Advocate) và Hợp tác (Partner) (các chữ cái đầu tạo thành từ “LEAP”). Cùng với các đối tác và các bên liên quan, chúng tôi muốn tạo bước đột phá, hay nói cách khác là phát triển vượt bậc nhằm đạt được mục tiêu phát thải bằng không trong hoạt động của riêng mình và trong các hệ thống có sự góp mặt của chúng tôi.

Mục tiêu khí hậu dựa trên Cơ sở khoa học

Là một phần trong chiến lược khí hậu của mình, chúng tôi tự đặt ra hai mục tiêu khí hậu vững chắc. Những mục tiêu này đã được Sáng kiến Mục tiêu khí hậu dựa trên Cơ sở khoa học (SBTi) xác minh, nhằm đảm bảo phù hợp với cơ sở khoa học khí hậu, giúp duy trì ổn định tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C. Chúng tôi cam kết rằng các hoạt động thuộc Giải pháp khí hậu Viessmann sẽ giảm mức phát thải về không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, mục tiêu khí hậu đầu tiên của chúng tôi là giảm thiểu triệt để ít nhất 48% mức phát thải khí trong hoạt động của chính mình vào năm 2030 (Quy mô 1 và 2, so với các mức trong năm 2019).

Liên hệ hỗ trợ