Viessmann cung cấp giải pháp cho tất cả các lĩnh vực ứng dụng

Viessmann là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất hệ thống năng lượng. Dòng sản phẩm toàn diện của Viessmann cung cấp các giải pháp riêng biệt với hệ thống hiệu suất cao và có công suất từ 1 đến 44.000 kW cho mọi lĩnh vực ứng dụng và nguồn năng lượng.

Giải pháp khí hậu của Viessmann được áp dụng trong các khu vực sau:

  • Nhà biệt lập
  • Nhà song lập
  • Tòa nhà dân cư lớn
  • Doanh nghiệp thương mại
  • Chính quyền địa phương
  • Mạng lưới sưởi cục bộ
  • Công trình mới xây dựng;
  • Hiện đại hóa quỹ nhà ở

Đối tác thương mại tại địa phương và các chi nhánh của chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp thông tin và tư vấn. Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi các thắc mắc về hệ thống sưởi hiện có hoặc dự kiến theo hình thức ​​trực tuyến; chỉ cần sử dụng biểu mẫu liên hệ có liên quan. Hướng dẫn sử dụng, bảng dữ liệu và catalogue thông tin có sẵn để tải xuống trong cơ sở dữ liệu ViBooks.