Tài liệu tải xuống, tờ rơi và chứng nhận bằng file PDF

Là nhà sản xuất hệ thống năng lượng hàng đầu thế giới, Tập đoàn Viessmann cung cấp các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho tất cả các lĩnh vực ứng dụng và nguồn năng lượng. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu về các dòng sản phẩm dưới dạng tài liệu PDF.

Từ các giải pháp về nước và sưởi ấm cho căn hộ và nhà ở hiện đại, đến hệ thống sưởi ấm và thông gió thương mại và công nghiệp, tất cả đều có trong danh sách bên dưới.

Tải tài liệu PDF

Thông tin về công ty Viessmann và các sản phẩm của công ty.

Giải pháp hệ thống toàn diện cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp

Chứng nhận

Tập đoàn Viessmann là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất các giải pháp điều hòa không khí, sưởi ấm, năng lượng công nghiệp và điện lạnh. Các hệ thống quản lý về chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe đã được hợp nhất thành một hệ thống quản lý tích hợp kể từ năm 2020.

Hệ thống quản lý chất lượng xác định tất cả các nguyên tắc và quy trình có hệ thống để đạt được và bảo vệ tất cả các yêu cầu nội bộ và bên ngoài đối với sản phẩm và quy trình. Bằng cách duy trì và liên tục cập nhật hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi có thể đảm bảo luôn đáp ứng các yêu cầu và giúp duy trì sự thành công lâu dài của công ty.

Viessmann lần đầu tiên đạt chứng nhận ISO 9001 vào năm 1994. Năm 2019, chúng tôi đã chuyển đổi thành công sang ISO 9001:2015 mới nhất. Kể từ năm 2020, hệ thống quản lý chất lượng là một phần không thể tách rời của hệ thống quản lý tích hợp và được giám sát hàng năm cùng với các hệ thống quản lý khác của chúng tôi.

Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đã áp dụng khái niệm bảo vệ môi trường tổng hợp trong toàn bộ chuỗi giá trị. Bảo vệ môi trường được tích hợp vào các quy trình và sản phẩm được ưu tiên hàng đầu thay vì khắc phục những thiệt hại đã xảy ra. Quản lý môi trường đã được thực hiện trong một thời gian và đóng vai trò tổ chức và giám sát việc hiện thực các chính sách môi trường của chúng tôi.

Chứng nhận ISO 14001 của chúng tôi minh chứng rằng chúng tôi tuân thủ luật môi trường hiện hành và nỗ lực không ngừng để cải thiện hoạt động môi trường của mình. Kể từ năm 2020, hệ thống quản lý môi trường là một phần không thể thiếu của hệ thống quản lý tích hợp và được giám sát hàng năm cùng với các hệ thống quản lý khác của chúng tôi.

Sau 10 năm tham gia thành công vào cuộc đánh giá BS OHSAS 18001 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hiệu suất đi đầu của chúng tôi đã được TÜV Rheinland xác nhận và chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 45001 mới.

Các công ty thuộc Tập đoàn Viessmann đã triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp từ năm 2020 và dự kiến ​​hệ thống này sẽ được chứng nhận chung trong hệ thống quản lý tích hợp từ năm 2023.

Những người tham gia EMAS vận hành một hệ thống quản lý môi trường được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 14001 và trải qua các đợt kiểm tra hàng năm bởi các chuyên gia đánh giá môi trường độc lập, được nhà nước phê duyệt. Họ công bố dữ liệu môi trường của mình, bao gồm tiêu thụ tài nguyên và năng lượng, khí thải, chất thải, v.v., một cách chi tiết trong báo cáo môi trường hàng năm của họ. Họ cũng đặt ra các mục tiêu về môi trường và công bố cách thức cải thiện hiệu suất môi trường một cách liên tục và có hệ thống.

Nhờ cách quản lý môi trường sáng tạo và gương mẫu, Viessmann được công nhận là công ty tiên phong về môi trường. Viessmann Werke, với các địa điểm ở Allendorf (Eder), là công ty đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ sưởi ấm và là công ty thứ hai ở Đức được chứng nhận theo Chương trình Kiểm toán và Quản lý Sinh thái (EMAS) vào năm 1995. Ngày nay, trụ sở Viessmann Werke ở Allendorf (Eder) là cơ sở lâu đời nhất nhất trong danh sách đăng ký EMAS.

Liên hệ hỗ trợ