Sử dụng tối ưu ViCare và giảm mức tiêu thụ năng lượng

(Hình ảnh: © fizkes / Shutterstock.com)

Đội ngũ ViCare
Bởi vì #Chúngtôiquantâm

TẬN DỤNG ỨNG DỤNG VICARE

Tối ưu hóa các cài đặt của ViCare

CÁC BỘ PHẬN VICARE

Nâng tầm hiệu suất sử dụng năng lượng

Bạn có thể tiết kiệm nhiều hơn nữa trong hệ sinh thái ViCare:

Các bộ phận của Smart Home từ dòng sản phẩm điều khiển không gian riêng ViCaregiúp bạn kiểm soát tốt hơn mức tiêu thụ năng lượng. Nếu trang bị thiết bị ViCare cho các không gian riêng trong nhà, bạn có thể cài đặt nhiệt độ cho từng không gian hoặc thậm chí tắt hệ thống sưởi của một phòng cụ thể để giảm mức tiêu thụ năng lượng. Thợ lắp đặt hệ thống sưởi có thể cân bằng và tối ưu hóa hệ thống để đạt được mức tiết kiệm cao hơn.

TÍNH NĂNG ĐỊNH VỊ

Ngày càng Thoải mái và Tiết kiệm hơn.

Gói dịch vụ Thoải mái và Tiết kiệm của ViCare sẽ quản lý việc tiết kiệm năng lượng cho bạn. Gói dịch vụ bao gồm tính năng định vị giúp tự động giảm mức tiêu thụ năng lượng. Tính năng này sẽ phát hiện thời điểm không có người ở nhà, rồi giảm nhiệt độ tương ứng và sau đó tăng lại đến mức dễ chịu cần thiết khi bạn trở về. Đây là dịch vụ trả phí trong ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android.

(Hình ảnh: © Monkey Business Images / Shutterstock.com)

Tìm hiểu thêm về giải pháp Smart Home.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp Smart Home của ViCare và Viessmann, hãy trao đổi với thợ thi công mà bạn tin tưởng ngay hôm nay và tải xuống ứng dụng ViCare.

Liên hệ hỗ trợ