Mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt theo đầu người

Để tối ưu hóa mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt, trước tiên bạn cần hiểu về điều này. Mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt của mỗi người chiếm từ 25 đến 40% tổng lượng nước tiêu thụ của quốc gia đó. Với tổng mức tiêu thụ nước trung bình là 121  lít mỗi ngày (theo BDEW năm 2018), con số này lên tới 30 đến 48  lít. Mức tiêu thụ lớn này là do mỗi người sử dụng nước nóng sinh hoạt khác nhau.

Số liệu mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt

Vệ sinh cá nhân hàng ngày chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt tính theo đầu người trong hộ gia đình. Vệ sinh cá nhân hàng ngày bao gồm tắm vòi sen, tắm bồn, rửa mặt, v.v. Mức tiêu thụ trung bình từ 30 đến 48 lít nêu trên chưa tính đến tổng lượng nước được sử dụng để tắm vòi sen hoặc tắm bồn. Con số đó chỉ đơn thuần đề cập đến tổng lượng nước được cung cấp bởi bình chứa nước nóng sinh hoạt or a hệ thống nhiệt năng mặt trời. Người tắm thường xuyên hơn có mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt cao hơn và do đó tổng lượng nước tiêu thụ nhiều hơn so với người chỉ tắm nhanh mỗi ngày. Điều này là do nước lạnh được bổ sung để đun nóng nước sinh hoạt.

Các số liệu sau đây cho thấy mức độ tiêu thụ nước nóng sinh hoạt (nước nóng) nói riêng và tiêu thụ nước (nước nóng và nước lạnh) nói chung có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như thế nào:

 • Việc xả nhà vệ sinh chiếm gần 30 phần trăm tổng lượng nước tiêu thụ. Đúng như dự đoán, đây là nước lạnh, không được làm nóng từ đường ống.
 • Giặt đồ chiếm hơn 10 phần trăm trong tổng lượng nước tiêu thụ. Không giống như xả nhà vệ sinh, một phần nước giặt đồ được làm nóng – thường là trực tiếp trong máy giặt bằng cách sử dụng điện.
 • Giống như giặt đồ, một số nước được đun nóng được dùng để rửa bát đĩa. Lượng nước này chiếm khoảng 6 phần trăm tổng lượng nước tiêu thụ.

Mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt, sử dụng nước uống, nước xử lý và tiêu thụ nước ảo

Nếu bạn tìm mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt bình quân trên đầu người, bạn sẽ gặp các thuật ngữ liên quan như nước uống, nước xử lý, nước ảo hoặc dấu chân nước tại một số thời điểm. Nhưng những thuật ngữ này thực chất nghĩa là gì? Con số 121  lít mỗi ngày được nhắc đến ở phần đầu chỉ đề cập đến nước uống được sử dụng trực tiếp từ vòi. Mặt khác, nước xử lý cũng tính đến lượng được sử dụng trong sản xuất thực phẩm hoặc hàng hóa khác –– và điều đó vượt quá phạm vi quốc gia. Các chuyên gia cũng coi nước được sử dụng  gián tiếp  này là nước ảo. Số lượng của nước ảo vượt quá lượng nước uống nhiều lần. Đối với Đức, Cơ quan Môi trường Liên bang đã tính mức tiêu thụ hàng ngày là 117,2 tỷ mét khối. Mức tiêu thụ này tương đương với 3,9  mét khối hay 3900  lít mỗi người. Điều này có nghĩa là phải tính đến cả lượng nước trực tiếp và gián tiếp     mức tiêu thụ nước thực tế của mỗi người. Thuật ngữ dấu chân nước được sử dụng cho việc tính toán này.

Tính toán và giảm chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt

Về mặt kỹ thuật, nước nóng sinh hoạt có thể được làm nóng bằng nhiều cách khác nhau: tại một điểm trung tâm hoặc trong một hệ thống phi tập trung. Trong trường hợp đun nóng nước sinh hoạt trung tâm, hệ thống sưởi hiện có sẽ thực hiện việc đun nóng. Nước được làm nóng theo cách thông thường bằng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt cháy hoặc nhờ sự hỗ trợ của ánh sáng mặt trời. Về sau, hệ thống nhiệt năng mặt trời và bình chứa năng lượng mặt trời phù hợp là rất cần thiết.

Mặt khác, hệ thống đun nóng nước sinh hoạt phi tập trung ngăn cách với hệ thống sưởi hiện có. Ở đây các hệ thống vận hành bằng điện được sử dụng để cung cấp nước nóng sinh hoạt. Phương án đun nóng nước sinh hoạt nào được sử dụng có ảnh hưởng lớn đến chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt.

Trên thực tế, các chuyên gia đề xuất phương án đun nóng nước sinh hoạt trung tâm vì rẻ hơn do sử dụng nhiên liệu. Tuy nhiên, phương án phi tập trung cũng có những lợi thế của nó, ví dụ như có thể tiết kiệm được khi nhu cầu sử dụng nước nóng sinh hoạt quá thấp để kết nối với hệ thống sưởi hiện có. Điều này cũng tùy thuộc vào từng quyết định xem lựa xem phiên bản nào là tốt nhất. Bước quan trọng đầu tiên là phải luôn tham khảo ý kiến từ thợ thi công của mình.

Tính toán chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt bình quân

Nếu bạn là chủ nhà và cũng sở hữu một hệ thống nhiệt năng mặt trời thì việc tính toán chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt bình quân cũng không quan trọng. Ngược lại, những người ở nhà thuê thì nên tính toán chi phí này. Bởi vì việc tính toán sẽ làm dễ hiểu và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Nếu bạn muốn tính toán chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt bình quân của mình, bạn cần lưu ý một số yếu tố. Những yếu tố này bao gồm:

 • Mức tiêu thụ nước nóng bình quân
 • Nhiệt độ làm nóng nước
 • Giá cả nhiên liệu sử dụng

Số lượng thành viên ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt

Mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt hàng năm của một hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào số thành viên sống trong đó. Với mức tiêu thụ nước nóng khoảng 40 lít mỗi ngày/người (xem ở trên), con số này tương đương với 43.800  lít hoặc 43,80  mét khối mỗi năm cho một gia đình ba thành viên (40  lít x 3  người x 365  ngày) .

Nhiệt độ nước cũng là một yếu tố quan trọng

Nước nóng sinh hoạt càng nóng, máy nước nóng tiêu thụ càng nhiều năng lượng. Trung bình, nước nóng sinh hoạt trong hầu hết các hệ thống được làm nóng ở nhiệt độ từ 50 đến 60  độ C. Hệ thống sưởi đến nhiệt độ dưới mức này có thể làm ảnh hưởng đến sự thoải mái.

Tất cả đều phụ thuộc nhiên liệu

Một yếu tố quan trọng trong chi phí nước nóng sinh hoạt là nhiên liệu được sử dụng. Mặc dù giá mỗi kilowatt giờ đối với điện được mua theo cách thông thường là rất cao, nhưng giá này luôn ở mức thấp đối với gỗ tròn và viên nén trong một số năm, như bảng này cho thấy:

Nhiên liệuGiá cả nhiên liệu* (giá trị trung bình tháng 1 năm 2020)  
Khí tự nhiên6,3  cent/kilowatt giờ  
Dầu nhiên liệu6,2  cent/kilowatt giờ  
Viên nén5,2  cent/kilowatt giờ  
Hiện tại31,3  cent/kilowatt giờ  

Nếu hiện tại bạn muốn tính tổng chi phí tiêu thụ nước nóng sinh hoạt hàng năm của mình, tất cả những gì cần làm là nhân mức tiêu thụ hàng năm có liên quan tính bằng kilowatt giờ với giá cả nhiên liệu. Cách dễ nhất để biết mức tiêu thụ hàng năm của bạn là xem chi phí sưởi hàng năm của bạn. Nếu bạn không có tiện ích này, bạn có thể tính bằng công thức sau:

Mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt x hệ số 2,5 x chênh lệch giữa nước lạnh và nước nóng = mức tiêu thụ hàng năm, chỉ số này dựa trên nhiệt độ nước lạnh là 10 độ C.

Trong ví dụ cụ thể của chúng tôi, điều này có nghĩa là: 43,80 mét khối x 2,5 x 40 độ C (nhiệt độ cài đặt 50 °C - 10 ° nhiệt độ nước lạnh) = 4380 kilowatt giờ. Mặt khác, nếu nước nóng sinh hoạt được làm nóng đến 60 độ C, thì mức tiêu thụ hàng năm là 5475 kilowatt giờ = (43,80 mét khối x 2,5 x 50 độ C).

Tối ưu hóa mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt và tiết kiệm chi phí

Tối ưu hóa mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt của chính mình không có nghĩa là sử dụng ít nước nóng sinh hoạt hơn hoặc giảm chi phí bằng mọi giá. Đầu tiên, phải đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước. Và thứ hai, ngoài chi phí mua hệ thống nhiệt năng mặt trời, có thể tạo ra nước nóng sinh hoạt miễn phí. Thay vào đó, vấn đề quan trọng hơn là sử dụng tối ưu nước nóng sinh hoạt bằng cách thực hiện các biện pháp thủ công và kỹ thuật.

 

Cách tối ưu hóa mức tiêu thụ nước hoặc nước nóng sinh hoạt của bạn

 • Tối ưu hóa mức tiêu thụ nước nóng sinh hoạt bắt đầu từ cách sản xuất. Để đun nóng nước sinh hoạt hãy chọn công nghệ sưởi ấm hiệu suất cao, tiên tiến phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Nếu có thể, hãy đầu tư vào hệ thống nhiệt năng mặt trời và để hệ thống này đáp ứng hầu hết các nhu cầu về nước nóng sinh hoạt của bạn.
 • Sử dụng bể tiết kiệm nước cho nhà vệ sinh của bạn. Bể nước tiết kiệm nước gấp ba lần so với bể chứa thông thường.
 • Bộ giới hạn lưu lượng và vòi hòa trộn được kiểm soát nhiệt độ có thể giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ.
 • Ngoài ra, hãy chú ý đến thời gian tắm hoặc tắt vòi trong khi thoa xà phòng.
Liên hệ hỗ trợ