Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

© Simon Bratt / Shutterstock.com

Nhiều thách thức về sự phát triển bền vững toàn cầu và lời kêu gọi hành động được trình bày trong các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Được công bố năm 2015, SDG tạo ra một khuôn khổ khuyến khích hành động vì lợi ích chung. Tất cả các mục tiêu đều liên quan với nhau và Viessmann sẽ coi đó là kim chỉ nam để vận động thay đổi.

SDG và giải pháp của Viessmann

Trong  Báo cáo Khí hậu của Viessmann gần đây, chúng tôi đã tuyên bố chiến lược khí hậu của mình, trong đó có nêu rõ những đóng góp của chúng tôi cho SDG 13 cùng với những chiến lược khác.  Trong bước tiếp theo, chúng tôi sử dụngTiêu chuẩn kinh doanh phù hợp với tương lai dựa trên cơ sở khoa học để xác định chiến lược phát triển bền vững toàn diện cho toàn bộ Tập đoàn Viessmann. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xem xét các mô hình kinh doanh hiện tại thông qua lăng kính Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và xây dựng một quan điểm rõ ràng về cách chúng tôi tác động đến SDG ngày nay và cách chúng tôi nỗ lực hết mình để đạt được SDG vào năm 2030. SDG hướng dẫn chúng tôi phát triển hoạt động kinh doanh của Viessmann, đặt ra mục tiêu và gắn kết với các đối tác.  Với việc đi chệch hướng trên phạm vi toàn cầu  trong quá trình đạt tới SDG - bằng cách vượt quá các giới hạn của hành tinh và những hạn chế trong việc đạt đạt được nền tảng xã hội, cần có sự chuyển đổi nhanh chóng,  chủ động sang các mô hình kinh doanh có tác động tích cực đối với con người và hành tinh - đây chính xác là những việc chúng tôi làm tại Viessmann.

Trong phương pháp tiếp cận đầu tiên với SDG, chúng tôi đã đánh giá 17 mục tiêu dựa trên mức độ phù hợp đối với tập đoàn. Kết quả là 8 SDG dưới đây được cho là phù hợp nhất.

Mục tiêu này bao gồm việc xóa bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với họ. Về phía công ty, chúng tôi chú trọng vào sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong thị trường lao động và sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống gia đình cho phụ nữ và nam giới bằng cách hướng tới chia sẻ trách nhiệm trong công việc gia đình dựa trên quan hệ vợ chồng.

Nước là một trong những nguồn tài nguyên khan hiếm. Khả năng tiếp cận nước uống sạch, cải thiện chất lượng nước, sử dụng hiệu quả và khai thác nguồn nước bền vững trong tất cả các lĩnh vực, thực hiện quản lý tài nguyên nước tích hợp, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái liên quan đến nước, v.v. đều được nhắc đến trong SDG số 6. Là một doanh nghiệp, chúng tôi muốn đưa tất cả những mục tiêu này vào quy trình sản xuất của mình và chúng tôi đã kết hợp chúng vào hệ thống quản lý môi trường.

Một trong những sự chuyển đổi lớn nhất mà chúng ta sẽ phải thực hiện trên hành tinh này trong tương lai là chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng sang các nguồn tài nguyên tái tạo. Điều này nghĩa là hiện tại chúng ta phải sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất có thể để bảo vệ nguồn tài nguyên của hành tinh và làm giảm áp lực sản xuất năng lượng. Các hệ thống năng lượng Viessmann ngày nay đang hoạt động dựa trên những nguyên tắc này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu liên tục để khiến tất cả các quy trình, sản phẩm và dịch vụ của mình tiết kiệm năng lượng nhất có thể.

Tăng trưởng kinh tế là nền tảng cho sự phồn vinh ở các nước công nghiệp hóa trên toàn thế giới. Tăng trưởng kinh tế đảm bảo tạo ra công ăn việc làm mới và đóng vai trò là cơ sở tạo nên nhà nước phúc lợi hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta phải đặt mục tiêu tách riêng tăng trưởng kinh tế ra khỏi tiêu thụ tài nguyên và năng lượng trong tương lai. Nhiệm vụ hằng ngày của chúng tôi tại Viessmann là tập trung vào việc phát triển các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên. Chúng tôi đối xử công bằng với nhân viên của mình. Họ là thành viên của gia đình Viessmann.

Ngày càng có nhiều người trên trên thế giới sống ở các thành phố. Và kể cả khi các thành phố chỉ chiếm khoảng 2% diện tích đất, thì có hơn 50% dân số thế giới đã sinh sống ở đó. Do đó, các thành phố đóng vai trò là trung tâm của sự phát triển bền vững: thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa và sự đổi mới của nhân loại. Các thành phố phát thải ra 75% lượng khí carbon. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến sự phát triển bền vững của các đô thị. Tại Viessmann, chúng tôi đã có những đóng góp quan trọng vào việc này bằng các công nghệ của mình.

Nói ngắn gọn, tất cả đều nhằm mục đích đạt được sự cân bằng hợp lý: một mặt là duy trì và gia tăng sự phồn vinh; mặt khác là để bảo vệ các nguồn tài nguyên có hạn trên hành tinh. Việc kết nối các hoạt động, thói quen cá nhân với các ảnh hưởng của chúng lên toàn cầu và đánh giá sự phức tạp của các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu là điều vô cùng khó khăn. Công ty chúng tôi đang cố gắng đặt sự bền vững vào tất cả các quy trình của mình và nỗ lực điều chỉnh các hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh cho phù hợp.

Biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21. Biển đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia mà còn tác động đến tất cả chúng ta. Các giải pháp lớn và nhanh chóng nhằm giảm lượng khí thải gây ảnh hưởng đến khí hậu và thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của toàn cầu. Trong Báo cáo khí hậu của Viessmann gần đây, chúng tôi đã công bố chiến lược khí hậu của mình, trong đó có nêu rõ những đóng góp của chúng tôi cho SDG 13.

Xét cho cùng, chúng ta chỉ có thể đạt được cả 17 mục tiêu khi có sự chung tay của nhiều thành viên tham gia trên thế giới. Sự trao đổi có thể tạo ra các mối quan hệ đối tác mới, tìm ra các giải pháp sáng tạo và đưa ra các phương pháp tốt nhất. Viessmann cũng cố gắng hết mình vì mục tiêu này.

Liên hệ hỗ trợ