Yêu cầu khi sử dụng và phạm vi chức năng của ứng dụng Vitotrol

Tải xuống ứng dụng Vitotrol
Ứng dụng Vitotrol điều khiển hệ thống sưởi của Viessmann

Ứng dụng Vitotrol của Viessmann

Ứng dụng Vitotrol của Viessmann cho phép bạn vận hành hệ thống sưởi Viessmann bằng thiết bị điều khiển Vitotronic. Vận hành mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng, trực quan và thuận tiện. Ngoài chức năng vận hành, ứng dụng Vitotrol còn có chức năng trợ giúp tổng quát và theo tình huống. Ứng dụng Vitotrol  hiện khả dụng cho các thiết bị di động có hệ điều hành iOS hoặc Android.

Để vận hành ứng dụng, thiết bị treo tường/nồi hơi cỡ nhỏ/nồi hơi cỡ trung/máy bơm nhiệt/nồi hơi đốt gỗ có thiết bị điều khiển Vitotronic (để biết các loại thiết bị điều khiển, xem "Yêu cầu khi sử dụng") phải được trang bị giao diện internet Vitocom 100 LAN1 và liên kết với bộ định tuyến băng thông rộng trong nhà. Không cần cấu hình bộ định tuyến DSL.

Thông báo về nồi hơi sẽ được gửi tới iPhone/điện thoại thông minh. Đặc biệt, ứng dụng Vitotrol cho phép kiểm soát phân phối nhiệt thông qua mạch sưởi. Ứng dụng này là công cụ thuận tiện cho người dùng hệ thống thương mại để vận hành hệ thống sưởi.

Tải xuống ứng dụng Vitotrol

Hiện khả dụng cho iOS và Android.

Yêu cầu khi sử dụng

Để sử dụng các chức năng đa dạng của ứng dụng Vitotrol thì cần có giao diện internet Vitocom 100 loại LAN1 của Viessmann. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Vitotrol nếu hệ thống sưởi được trang bị một trong các thiết bị hoặc bộ phát nhiệt có thiết bị điều khiển Vitotronic của Viessmann sau:

 • Vitodens với thiết bị điều khiển Vitotronic  200  HO1*
 • Vitodens  200 với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO1A*
 • Vitodens  3xx với thiết bị điều khiển Vitotronic  200  RF HO1B**  / HO1C
 • Vitodens  200 với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO1D
 • Vitodens  200 với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO2B****
 • Vitodens  3xx với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO2B****
 • Vitoladens  3xx với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO1B**
 • Vitosorp  200 với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 HO1D

* Đối với bộ phát nhiệt có loại thiết bị điều khiển này, chức năng vận hành Party (Tiệc tùng) và Economy (Tiết kiệm) không khả dụng trên ứng dụng Vitotrol.

** Chức năng Party (Tiệc tùng) và Economy (Tiết kiệm) được hỗ trợ từ phiên bản phần mềm  45 (từ khoảng giữa năm 2012) của thiết bị điều khiển Vitotronic  200  HO1B.

**** Không hỗ trợ card mạng LAN tích hợp

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

 • Vitocrossal  300 hoặc Vitoladens  300-C với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 KW6B  / KW6A*
 • Nồi hơi cỡ nhỏ với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 KO1B hoặc KO2B

* Đối với các bộ phát nhiệt có các loại thiết bị điều khiển này, chức năng vận hành Party (Tiệc tùng) và Economy (Tiết kiệm) không khả dụng trên ứng dụng Vitotrol.

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

Nồi hơi cỡ trung có các thiết bị điều khiển Vitotronic sau

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

 • Vitotronic 300-K loại MW2B kết hợp với Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K loại MW1B kết hợp với Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I  / CM1E kết hợp với Vitotronic 100 CC1I  / CC1E
 • Vitotronic 200-H loại HK1B hoặc HK3B

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

Máy bơm nhiệt có thiết bị điều khiển Vitotronic sau

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

 • Vitovalor 300-P***

*** Vì Vitocom 300 LAN3 được bao gồm trong bộ sản phẩm Vitovalor nên không cần đến Vitocom 100 LAN1.

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

 • Vitoligno 300-P với thiết bị điều khiển Vitotronic  200 FO1

Vui lòng lưu ý
Ứng dụng Vitotrol chỉ hỗ trợ các hệ thống sưởi được trang bị bộ phát nhiệt của Viessmann có thiết bị điều khiển Vitotronic.

Yêu cầu khi sử dụng khác

  

  

 • Đăng ký trên máy chủ Vitodata của Viessmann
 • Truy cập internet trực tiếp, miễn phí với giá dữ liệu cố định
 • Bộ định tuyến băng thông rộng (LAN/WiFi) kích hoạt dịch vụ DHCP

Thông tin về khả năng truyền tín hiệu IP

 • Vitocom  100  LAN1 được thiết lập sẵn địa chỉ IP động qua DHCP.
 • Vitocom cũng có thể chuyển sang địa chỉ IP tĩnh.
 • Đối với mạng LAN có quản trị viên, quản trị viên mạng LAN tại chỗ phải hiểu rõ cấu hình mạng Vitocom  100 LAN1.

Thông tin về đăng ký

 • Việc đăng ký người dùng và hệ thống có thể tiến hành toàn bộ thông qua quy trình đăng trong ký ứng dụng Vitotrol.
 • Khi người dùng đăng ký lần đầu tiên, thì hệ thống đầu tiên cũng được đăng ký cho tài khoản người dùng của họ.
 • Người dùng có thể thêm các hệ thống khác vào tài khoản bằng cách lặp lại quy trình đăng ký.
 • Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng ký trong Vitodata  100.

Phiên bản phần mềm của ứng dụng Vitotrol

Sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Vitotrol, hiện tại là 4.6.3. Các phiên bản phần mềm 4.1.x trở về trước không còn được hỗ trợ. Nếu sử dụng các phiên bản phần mềm cũ hơn, người dùng nên cập nhật ngay:

 • Để cập nhật ứng dụng, hãy xem menu trên thiết bị di động.
 • Để cài đặt, hãy truy cập Apple Store (iPhone hoặc iPad) hoặc Cửa hàng Google Play (thiết bị Android) và tìm kiếm "ứng dụng Vitotrol". Sau đó làm theo các bước được đề xuất để cài đặt. Mở ứng dụng Vitotrol. Sau đó, bạn phải đăng nhập lại vào hệ thống.

Sau khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Vitotrol, bạn có thể sử dụng ứng dụng này như bình thường.

Ứng dụng Vitotrol  hỗ trợ các thiết bị di động sau:

 • Thiết bị có hệ điều hành iOS của Apple phiên bản 9.0 trở lên
 • Thiết bị có hệ điều hành Android của Google  4.0 trở lên
 • Vitocom  100  LAN1 được thiết lập sẵn địa chỉ IP động qua DHCP.
 • Vitocom cũng có thể chuyển sang địa chỉ IP tĩnh.
 • Đối với mạng LAN có quản trị viên, quản trị viên mạng LAN tại chỗ phải hiểu rõ cấu hình mạng Vitocom  100 LAN1.
 • Việc đăng ký người dùng và hệ thống có thể tiến hành toàn bộ thông qua quy trình đăng ký trong ứng dụng Vitotrol.
 • Khi người dùng đăng ký lần đầu tiên, thì hệ thống đầu tiên cũng được đăng ký cho tài khoản người dùng của họ.
 • Người dùng có thể thêm các hệ thống khác vào tài khoản của mình bằng cách lặp lại quy trình đăng ký.
 • Ngoài ra, người dùng cũng có thể đăng ký trong Vitodata  100.

Sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Vitotrol, hiện tại là 4.6.3. Các phiên bản phần mềm 4.1.x trở về trước không còn được hỗ trợ. Các phiên bản phần mềm cũ hơn nên được cập nhật ngay lập tức:

 • Để cập nhật ứng dụng, hãy xem menu trên thiết bị di động.
 • Để cài đặt, hãy truy cập Apple Store (iPhone hoặc iPad) hoặc Cửa hàng Google Play (thiết bị Android) và tìm kiếm "ứng dụng Vitotrol". Sau đó làm theo các bước được đề xuất để cài đặt. Mở ứng dụng Vitotrol. Sau đó, bạn phải đăng nhập lại vào hệ thống.

Sau khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Vitotrol, bạn có thể sử dụng ứng dụng này như bình thường.

Thông tin sản phẩm Vitocom 100 loại LAN1

Truyền tín hiệu với ứng dụng Vitotrol

Vitocom 100 LAN1 là giao diện truyền tín hiệu qua internet để điều khiển và giám sát từ xa hệ thống sưởi có bộ phát nhiệt được liệt kê ở trên. Vitocom 100 LAN1 thiết lập kết nối với máy chủ Vitodata. Sau đó, ứng dụng Vitotrol có thể truy cập dữ liệu hệ thống thông qua máy chủ Vitodata.

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn của Vitocom 100 LAN1 bao gồm những thành phần sau đây:

 • Thiết bị truyền tín hiệu Vitocom 100 loại LAN1
 • Mô-đun truyền tín hiệu để lắp đặt trong thiết bị điều khiển
 • Cáp kết nối mạng LAN và mô-đun truyền tín hiệu

Vui lòng lưu ý
Tùy thuộc vào cấu hình của bộ phát nhiệt để chọn sản phẩm Vitocom 100 LAN1 có hoặc không có mô-đun truyền tín hiệu.

Phạm vi chức năng

Ứng dụng Vitotrol cấp quyền truy cập vào các chức năng sau:

 • Dễ dàng kiểm soát chương trình vận hành, cài đặt nhiệt độ phòng, cài đặt nhiệt độ nước nóng sinh hoạt và chế độ ngày nghỉ
 • Khung thời gian để sưởi trung tâm, đun nóng và tuần hoàn nước sinh hoạt
 • Các thông số vận hành, bao gồm tất cả loại nhiệt độ quan trọng đều được hiển thị rõ ràng.
 • Dữ liệu về hiệu suất cũng được hiển thị, bao gồm lượng năng lượng mặt trời thu được và số giờ đã chạy.
 • Chức năng hiển thị tích hợp
Chức năng của ứng dụng Vitotrol: Mạch sưởi, menu, khung thời gian và năng lượng mặt trời.

Để tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, bạn có thể xóa tài khoản người dùng cho Vitodata và ứng dụng Vitotrol theo quy trình sau. Để xoá tài khoản, hãy nhấp vào liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa dữ liệu hệ thống và dữ liệu người dùng.

Thông tin quan trọng

Xóa tài khoản người dùng cuối cùng sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu người dùng và hệ thống. Sau đó, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đó nữa.

Cấu hình hệ thống

Cấu hình hệ thống của ứng dụng Vitotrol

Thiết bị di động (1-4) yêu cầu kết nối WiFi hoặc kết nối truyền tín hiệu di động.

 1. Ứng dụng Vitotrol
 2. iPod Touch
 3. Điện thoại thông minh (iOS hoặc Android)
 4. Máy tính bảng (iOS hoặc Android)
 5. Internet và máy chủ Vitodata;
 6. Bộ định tuyến DSL
 7. Vitocom 100, (loại LAN1)
 8. Nồi hơi

Khả năng truyền tín hiệu IP

 • Cấp phát địa chỉ IP động bằng máy khách DHCP (mặc định)
 • Có thể cấu hình thành địa chỉ IP tĩnh
 • Khả năng truyền tín hiệu IP luôn được thiết lập qua Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.15 or 217.6.182.115
 • Cổng: 443

*Lưu ý: IP có thể thay đổi nếu cấu trúc lại mạng IP

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.10 or 217.6.182.110
 • Cổng 443

*Lưu ý: IP có thể thay đổi nếu cấu trúc lại mạng IP

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.11 or 217.6.182.111
 • Cổng: 443

*Lưu ý: IP có thể thay đổi nếu cấu trúc lại mạng IP

Liên hệ hỗ trợ